Staff


Dr.SHINOZUKA, Jun Associate Professor :


Graduate Students


MAEDA, Shinji 2st year of MA course
FUJII, Kenichi 2st year of MA course
FUJII, Tomotaka 2st year of MA course
KURITA, Yuto 1st year of MA course
MATSUOKA, Kenta 1st year of MA course

Undergraduate Students


ITO, Kazuki Senior
HIROMATSU, Ryo Senior
MIYAJI, Akiyasu Senior
YABE, Syun Senior